sunnuntai 16. maaliskuuta 2014

Tuominen, Marja L.: Mie elän tätä Lappia : kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde (2013)


Käsikirjoitus kasvoi väitöskirjaksi - Meän Tornionlaakso


Tuominen, Marja L.:  Mie elän tätä Lappia : kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde (2013).  Mie elän tätä Lappia julkaisu pdf  linkissä pysyvässä Doria linkissä   : " Nimeke:        Mie elän tätä Lappia : kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde
Tekijä:           Tuominen, Marja L.
Muu tekijä:    Kasvatustieteiden tdk
Päiväys:         2013
Taso:             G4 Monografiaväitöskirja
Tiivistelmä:   Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta kirjailija Annikki Kariniemen syntymästä (24.7.1913). Kariniemi oli Lapin ensimmäisiä naiskirjailijoita ja Suomen ensimmäinen naispuolinen eräkirjailija. Hänen tuotantonsa käsittää yli kolmekymmentä teosta, näytelmiä, runoja ja lehtiartikkeleita. Sen lisäksi hän oli suosittu juhlapuhuja ja luennoitsija. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kirjailija Annikki Kariniemen elämänkulku sekä hänen luontosuhteensa ja sen kehitys.

Tutkimus on monitieteinen ja -menetelmäinen. Siinä käytettiin hyväksi mikrohistoriallista lähestymistapaa sekä narratiivista omaelämäkertatutkimusta. Kariniemen elämänkulkua tarkasteltiin merkittävien elämäkerrallisten käännekohtien (Denzinin epifanien) kautta. Annikki Kariniemen luontosuhde-narratiivin muutosta tarkasteltiin hänen omaelämäkerrallisten kertomustensa valossa kolmena aikakautena: lapsuudessa, eräkirjailijavaiheessa ja radikalismin aikana. Tässä tarkastelussa käytettiin hyväksi ympäristökasvatuksen Palmerin mallin mukaista jakoa kognitiiviseen, affektiiviseen ja konatiiviseen ulottuvuuteen. Sen mukaan ympäristökasvatuksen onnistuminen edellyttää kaikkien kolmen ulottuvuuden huomioon ottamista samanaikaisesti.

Tutkimuksen perusteella Kariniemen luontosuhteen taustalta löytyi monia onnistuneen ympäristökasvatuksen elementtejä: lapsuuden varhaiset, myönteiset luontokokemukset, merkityksellisten henkilöitten luontoharrastus, koulussa opettajien herättämä kiinnostus luontoa kohtaan ja luonnon henkilökohtainen merkitys ihmiselle.

Kariniemen ympäristöherääminen tapahtui vähitellen jo 1950-luvulta alkaen. Kirjailija ilmaisi huolensa Kemijoen patoamisen aiheuttamasta lohen sukupuutosta. Myöhemmin hän kiinnitti huomiota metsien avohakkuisiin, luonnon saastumiseen ja jokien patoamiseen. Luonnonsuojeluajattelun ohessa näkyi myös yhteiskunnallisten asenteitten muuttuminen, johon vaikuttavat 1960–1970 -lukujen radikaalit liikkeet. Kirjailija alkoi osallistua aikakauden yhteiskunnalliseen keskusteluun, missä hän puolusti Lapin luontoa ja kulttuuria. Elämänsä viimeisinä vuosina hän oli aktiivisesti mukana lappilaisessa ympäristöliikkeessä.

Tämä tutkimus nostaa esille kirjailija Annikki Kariniemen luonnonsuojelijana. Tutkimuksessa tarkastellaan luontosuhdetta monitieteisenä käsitteenä. Luontosuhde nähdään elämänikäisenä prosessina, johon vaikuttavat monet tekijät. Keskustelussa siitä, kenellä on oikeus määritellä luonto, tullaan luontosuhteen yhteiskunnalliselle sektorille, johon liittyy myös toisilleen vastakkaisia intressejä."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti